Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/31

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Raahen SSAB:n voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta

JULKINEN KUULUTUS

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 12.5.2023 antanut YVA-lain (252/2017) mukaisen perustellun päätelmänsä SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Arviointiselostuksessa kuvataan Raahen terästehtaan tarvitsemien voimajohtoreittien toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohdon lähtöpiste on raahen terästehdas ja päättymispiste joko Siikajoen sähköasema tai Hanhelan sähköasema. Johtoreitti kulkee Raahen kaupungin, Siikajoen kunnan ja Pyhäjoen kunnan alueille. Sähkönsiirtotarve liittyy Raahen terästehtaalla käynnissä olevaan HYBRIThankkeeseen. Hankkeen toteutustavasta riippuen tarve on tulevaisuudessa kahdelle 400 kV:n voimajohdolle.

Tiedoksianto

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 15.5.2023. Perustellun päätelmän tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Nähtävillä pito

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä hankkeen YVA-aineisto ovat nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/SSABRaahe400kvvoimajohtoyva

Perusteltua päätelmä koskeva kuulutus on osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset. Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä myös vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa YVA-menettelystä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heli Kinnunen, puh. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. Hankkeesta Esa Prokkola, puh. 040 557 8891, etunimi.sukunimi@ssab.com

Lähettäjä: ELY-keskus
Julkaistu: 15.05.2023