Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/64

Kuulutus maa-ainesluvan siirtoa koskevasta päätöksestä

 Siikajoen kunnan ympäristötarkastaja on päätöksellään 22.9.2023 § 4 päättänyt siirtää yksityishenkilölle myönnetyn Takakaarron

maa-ainesalueen maa-ainesluvan 2.2.2015 § 47 (Takakaarto 748-417-16-130 ja Pohjola 748-417-4-76) K. Hildén Ay:lle.

 Päätöksen antopäivä ja kuulutuksen julkaisupäivä on 22.9.2023. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä

22.9.-30.10.2023 välisen ajan Siikajoen kunnan verkkosivuilla sekä kunnanviraston ilmoitustaululla. Kuulutuksen tiedoksisaannin

katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä  kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.9.2023.

 Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika

päättyy 30.10.2023,

 jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja asiassa antaa ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila@raahe.fi, postiosoite Tekninen

keskus, ympäristövalvonta, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja
Julkaistu: 22.09.2023