Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/14

Kuulutus, esitys luonto- ja ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi 2019-2029

Kuulutus, esitys luonto-ja ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi vuosille 2019-2029, Hailuodon kiinteä yhteys, Oulu, Hailuoto,

Liminka, Lumijoki ja Siikajoki. Kiinteä yhteys tarkoittaa Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välisen lauttaliikenteen

korvaamista pengertiellä ja silloilla. Hailuodon kiinteän yhteyden luonto-ja ympäristövaikutusten seurantaohjelma sisältää

kuvauksen veden laadun tarkkailusta rakentamisvaiheessa, käytön aikana ja mahdollisissa poikkeustilanteissa,

kalatalousseurannasta sekä muusta biologisista seurannoista. Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 23.2-

31.3.2024 välisen ajan Oulun, Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Siikajoen virallisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi kuulutus ja

tarkkailuohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen internetsivustolla: ely-keskus.fi/ymparisto-valtakunnalliset

 Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia  Muilla kuin asianosaisilla

on mahdollisuus tarkkailuohjelmaesityksestä ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tarkkailuohjelma

esityksestä on toimitettava viimeistään 31.3.2024 ensisijaisesti sähköisesti:

Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Muistutuksissa ja mielipiteissä pyydetään mainitsemaan asian

diaarinumero:  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi  tai Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu.  diaarinumero: POPELY/2778/2018  tai 

Lapin ELY-keskus: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. diaarinumero: LAPELY/706/2

 

Lähettäjä: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 23.02.2024