Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/23

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan

noususta aiheutuvista tulvariskeistä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla

merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille

tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä

vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja

merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat

tulvariskit taajamissa. Tämä kuulutus ja Pohjois-Pohjanmaan aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi

tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 –17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla

osoitteessa www.elykeskus.fi /kuulutukset/pohjois-pohjanmaa. Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta

ja kuulemisesta(valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 –17.6.2024 osoitteessa

www.vesi.fi/trh. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta

suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä. Palautteet voi

antaa:www.lausuntopalvelu.fi - palvelun kautta tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla

sähköpostilla(kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi) tai kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen

kirjaamoon, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu 

 

Lähettäjä: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 18.03.2024