Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/33

Vesilain 3 luvun 11 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

Vesilain 3 luvun 11 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä: Tarkkailuohjelmapäätös, luonto- ja

ympäristövaikutusten seurantaohjelma 2019-2029, Hailuodon kiinteä yhteys.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on vireillä

Hailuodon kiinteän yhteyden tarkkailuohjelman luonto- ja ympäristövaikutustenseurantaohjelman 2019-2029

hyväksyminen. Päätös on tämän kuulutuksen liitteenä.  Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä

kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.4.2024.  Päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

kirjaamoon (kirjaamo.pohjois@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa

oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 30.5.2024.

Lähettäjä: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 23.04.2024